Դասընթաց վարողներ

Պավել Սարգսյան
Հովհաննես Գևորգյան
Վիգեն Նանագուլյան
Աշոտ Ժամհարյան
Արմեն Ավանեսյան